Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności określone zostały najważniejsze informacje odnośnie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Emilia Wronowska z siedzibą: ul. Broniewskiego 7, 81-198 Pogórze. Z każdą zmianą sposobu, w jaki są gromadzone lub przetwarzane Twoje dane osobowe nastąpi przekazanie Ci informacji na ten temat.

Celem niniejszej Polityki jest:

• uświadomienie jakie dane osobowe są pobierane za Twoją zgodą oraz powód, dla którego są gromadzone i wykorzystywane oraz komu są udostępniane;
• objaśnienie, w jaki sposób są wykorzystywane;
• objaśnienie Twoich praw i preferencji co do gromadzonych danych osobowych oraz sposobu ich ochrony.

Uprawnienia odnoszące się do przetwarzania danych osobowych

Osoby, których dane osobowe zostały przekazane, mają następujące prawa:

• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej przekazywane są informacje na temat przetwarzanych danych osobowych oraz celu ich przetwarzania;
• prawo do sprostowania – administrator ma obowiązek poprawić, zaktualizować lub usuwać niezgodności przetwarzanych danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych – administrator usunie dane osobowe na żądanie osoby, której dane dotyczą;
• prawo do ograniczenia przetwarzania – administrator zaprzestanie wykonywania operacji na danych osobowych tymczasowo lub na stałe;
• prawo do przenoszenia danych – prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
• prawo do wycofania zgody – jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
• prawo do skargi – jeśli osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sposób gromadzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe gromadzone są w następujący sposób:

• kiedy kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie głównej, gromadzone są następujące dane osobowe potrzebne do przetworzenia wiadomości: imię i nazwisko, adres email. Wykorzystywane są do czasu aż zapytanie zostanie rozpatrzone bądź użytkownik wniesie prośbę o usunięcie ich;
• wykorzystywane na stronie są pliki cookie, które są danymi informatycznymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Wykorzystywane do analizy i statystyk. Zablokowanie korzystania z ciasteczek można dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki;
• w celu analizy ruchu na stronie wykorzystywane jest Google Analytics. Aby zapobiec analizie swoich danych można m.in. użyć
dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ;

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby przetworzyć wiadomość.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona danych osobowych użytkowników jest priorytetem. Zapewniamy, że dostęp do danych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione.

Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności nastąpi wyraźne i zrozumiałe poinformowanie o tym użytkowników.

Dane kontaktowe

W razie wszelkich pytań związanych z Polityką Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt emailowy na adres: kontakt@iliawa.pl