Brief

brief:
identyfikacja wizualna

Wypełnienie poniższego formularza pozwoli dokładniej zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania.
Wszelkie informacje, które zostaną w nim zawarte objęte są klauzulą poufności. Posłużą w celu przygotowania oferty.

Jeśli pytanie wyda się Państwu niezrozumiałe lub zbędne, można je pominąć i zostawić puste pole. Po wypełnieniu formularza proszę kliknąć przycisk o nazwie „WYŚLIJ”.

Podstawowe informacje o Twojej firmie

Nazwa firmy lub marki, której projekt dotyczy.

(jeśli posiadacie Państwo stronę www można również zamieścić jej adres)

Czy projekt dotyczy stworzenia nowego logo/identyfikacji wizualnej, czy odświeżenie istniejącego?

Do jakiej branży można zakwalifikować Państwa produkty/usługi?

Proszę o krótki opis oferowanych produktów/usług.

Kto jest dla Państwa grupą docelową? Najważniejszymi odbiorcami?

(płeć, zarobki, wykształcenie, miejsce zamieszkania itp.)

Które firmy są dla Państwa konkurencją?

(nazwa firmy, adres strony www)

Jaka jest Państwa pozycja na rynku?

Email osoby kontaktowej

Informacje o projekcie

Cel projektu, tzn. dlaczego potrzebują Państwo nowego logo/identyfikacji wizualnej?

(jeśli jeśli to nowa marka, to jaki jest jej cel biznesowy; jeśli odświeżenie logo, to dlaczego - np. uporządkowanie identyfikacji wizualnej, chęć podniesienia prestiżu)

Nazwa, która ma znależć się w logo:

Hasło, które ma znaleźć się pod logo:

Jakie ma być przesłanie logo/identyfikacji wizualnej

(np. tradycja/nowoczesność, rozrywka itp.)

Czy logo ma zawierać sygnet? Czy logo ma być wyłącznie typograficzne - napis?

(sygnet = znak graficzny, np. kot, kropla itp. )

Czy logo/identyfikacja wizualna ma być spójna z już istniejącymi elementami graficznymi?

Czy mają Państwo preferencje dotyczące koloru logo? Jakie?

Czy do logo ma zostać stworzona księga znaku?

taknie

Jakie elementy ma zawierać identyfikacja wizualna?

wizytówkapapier firmowyroll-upbillboardtorbadługopisteczkaidentyfikatorszablon prezentacji

Jeśli potrzebne są dodatkowe, niewymienione wcześniej elementy, proszę je tu wypisać po przecinku:

Przewidywany budżet projektu:

do 1 000 zł1 000 zł - 3 000 zł3 000 zł - 5 000 zł5 000 zł - 10 000 zł10 000 zł+

Dowolne sugestie lub zapytania